Δικάσιμος 26ης Μαρτίου 2024 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Διαδικασία - Νέο Κτηματολόγιο - Παλαιό Σύστημα - Εκουσία Κτηματολογίου)

 

Δείτε εδώ