Για το Νέο Σύστημα Τακτική Μονομελούς - Δείτε εδώ

 

Για την Εκουσία Μονομελούς

κα Χατζηδάκη - Δείτε εδώ

κα Μανωλιδάκη - Δείτε εδώ

κα Μαυρικάκη - Δείτε εδώ

κα Κουφάκη - Δείτε εδώ

κα Φαρσάρη - Δείτε εδώ

κα Κουτουλάκη - Δείτε εδώ