Δικάσιμος 15ης Νοεμβρίου 2023 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Διαδικασία - Νέο και Παλαιό Σύστημα - Εκουσία Μονομελούς)

 

Για Νέο Σύστημα Τακτική - Δείτε εδώ

Για Παλαιό Σύστημα Τακτική - Δείτε εδώ

 

Για Εκουσία Μονομελούς

κα Μανωλιδάκη - Δείτε εδώ

κα Φαρσάρη - Δείτε εδώ

κα Κουτουλάκη - Δείτε εδώ