Δικάσιμος 1ης Νοεμβρίου 2023 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Διαδικασία - Νέο και Παλαιό Σύστημα - Εκουσία)

 

Για Νέο και Παλαιό Σύστημα - Δείτε εδώ

 

Για Εκουσία Μονομελούς

κα ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Δείτε εδώ

κος ΡΑΦΑΗΛ - Δείτε εδώ

κα ΦΑΡΣΑΡΗ - Δείτε εδώ

κα ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ - Δείτε εδώ