Υπ' Αριθ. 92/2023 Πράξη - Αναστολής μέρους εργασιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου απο 17/5/2023 έως και 24/05/2023

 

Δείτε εδώ