Σας γνωρίζουμε ότι, το αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου  επί της πλατείας Κύπρου 7, δεν θα λειτουργήσει λόγω Καθαράς Δευτέρας την 27η Μαρτίου 2023, αλλά την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.