Την Τετάρτη 22-06-2022 Πρόεδρος Υπηρεσίας θα είναι η κ. Σπυριδάκη Μαρία σε αναπλήρωση της κ. Μανουσάκη στο γραφείο 5 του πρώτου ορόφου (αίθουσα Δικαστών).