Πράξη για τον επαναπροσδιορισμό "Οίκοθεν" των υποθέσεων Τακτικής - Νέο Σύστημα (Κτηματολογίου - Μονομελούς - Πολυμελούς) των δικασίμων 25, 26 & 28/1/2022 που αποσύρθηκαν

 

Δείτε εδώ