Υπ. Αριθμ. 245/2023 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την οποία επαναπροσδιορίζει τις οίκοθεν πολιτικές υποθέσεις

 

Δείτε εδώ