Υπ. Αριθμ. 211/2023 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηρακλείου  με την οποία ορίζει αυτεπαγγέλτως οίκοθεν ημέρα συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας ανακοπών της 11-10-2023 (λόγω εκλογών) την 08-11-2023

 

Δείτε εδώ