Ανακοίνωση για τους Αναπληρωτές Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

 

Οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και οι οποίοι δεν θα ασκήσουν καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα με αριθμό 257, 258, 259, 260 και 261  Εκλογικά Τμήματα του 12ου Εκλογικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ορίστηκαν με την με αριθμό 99/2023 πράξη της Εφόρου Δικαστικών Αντιπροσώπων Ηρακλείου Κρήτης.

 

Εκ της Γραμματείας της Εφόρου