Δικάσιμος 25ης Απριλίου 2023 - Τακτική Μονομελούς (Νέο Κτηματολόγιο) νΚτ, Τακτική (Παλαιό σύστημα) και Εκουσία Κτηματολογίου

 

Δείτε εδώ