Δικάσιμος 15ης Μαρτίου 2023 - Τακτική Μονομελούς (Νέο Σύστημα) Ντμ, Τακτική Μονομελούς (Παλαιό Σύστημα) ΤΜ και Εκουσία Μονομελούς ΕΜ

 

Για Τακτική Μονομελούς (Νέο Σύστημα) Ντμ, Τακτική Μονομελούς (Παλαιό Σύστημα) ΤΜ - δείτε εδώ

 

Για Εκουσία Μονομελούς ΕΜ

 

κ. ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Δείτε εδώ

κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ - Δείτε εδώ

κ. ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ

κ. ΓΚΟΡΙΔΗΣ - Δείτε εδώ

κ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - Δείτε εδώ

κ. ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - Δείτε εδώ