Δικάσιμος 11ης Ιανουαρίου 2023 - Τακτική Μονομελούς (Νέο Σύστημα ) Ντμ – Τακτική Μονομελούς (Παλιό Σύστημα) ΤΜ – Τακτική Μονομελούς (Άνευ Πινακίου) ΤΜα – Εκούσια  Μονομελούς (ΕΜ)

 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  (νΤΜ) - Δείτε εδώ

 

κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Δείτε εδώ

κ. ΡΙΣΤΑΝΗΣ - Δείτε εδώ

κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ - Δείτε εδώ

κ. ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - Δείτε εδώ

κ. ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - Δείτε εδώ