Δικάσιμος 22ας Νοεμβρίου 2022 - Τακτική Μονομελούς Κτηματολόγιο Νέο Σύστημα (Νκτ) και Εκούσια Κτηματολογίου (ΕΜκτ)

 

κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ - Δείτε εδώ

κ. ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - Δείτε εδώ