Δικάσιμος 21ης Σεπτεμβρίου 2022 - Τακτική Μονομελούς  Νέο Σύστημα (Ντμ), Τακτική Μονομελούς Παλιό Σύστημα (ΤΜ) και Εκούσια Μονομελούς (ΕΜ)

 

κ. KΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Δείτε εδώ

 

κα. ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Δείτε εδώ

 

κ. ΡΙΣΤΑΝΗΣ- Δείτε εδώ

 

κ. ΓΚΟΡΙΔΗΣ - Δείτε εδώ

 

κα. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - Δείτε εδώ