Δικάσιμος 22ας Μαρτίου 2022 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Κτηματολόγιο - νΤΜΚτ και ΤΜκτ και ΕΜκτ)

 

Δείτε εδώ