Δικάσιμος 15ης Μαρτίου 2022 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Εκουσια Δικαιοδοσία)

 

κ. Νικητοπούλου - Δείτε εδώ

κ. Περτσελάκη Αριστέα - Δείτε εδώ

κ. Μυλωνάκη - Δείτε εδώ

κ. Μανωλιδάκη Μαρία - Δείτε εδώ