Δικάσιμος 1ης Νοεμβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Ειδική Διαδικασία – Εργατικές Διαφορές)

 

Δικαστής κα. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μαρία. Δείτε εδώ.

Δικαστής κα. ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Αριστέα. Δείτε εδώ.