ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

ΒΗΜΑ 1ο

Για την υποβολή του αιτήματος σας θα πρέπει να εκδώσετε στον ιστότοπο eparavolo https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm  παράβολο με κωδικό 1375 αξίας 5 ευρώ.

Φορέας Δημοσίου:  Δικαιοσύνης

Κατηγορία Παραβόλου: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)

Τύπος Παραβόλου: Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών 

Μεταβλητό ποσό: 5.00 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν έχουν όλες οι τράπεζες άμεση διαθεσιμότητα του παραβόλου.

Περισσότερα

 

ΒΗΜΑ 2ο

Μετά την έκδοση και την πληρωμή του παραβόλου κάνετε είσοδο με κωδικούς taxisnet  στην ιστοσελίδα  https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin και επιλέγετε Πληροφορίες Χρήστη

Στις πληροφορίες χρήστη, πριν την υποβολή νέου αιτήματος, θα πρέπει να καταχωρήσετε το email σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την πορεία του αιτήματος σας.

 

ΒΗΜΑ 3ο

Επιλέγετε πιστοποιητικά και νέο αίτημα.

Δικαστικό Κατάστημα: Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Τύπος Αιτήματος: Πολιτικής Διαδικασίας

Επιλογή Αιτήματος:

α) Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικών Προσώπων (για νομικά πρόσωπα – Εταιρείες ) Περισσότερα

β) Δικαστικής Φερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (για φυσικά πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις) Περισσότερα

 

ΒΗΜΑ 4ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η παραλαβή του πιστοποιητικού γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας όπου υποβλήθηκε το αίτημα. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστικό κατάστημα έκδοσης του πιστοποιητικού ούτε είναι δυνατή η αποστολή του πιστοποιητικού με email.

Περισσότερα

 

Για πληροφορίες και επίλυση αποριών μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2810 22 00 29