ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους Ειρηνοδίκες-Υπηρεσία Δικαστών Δ΄ Θερινού Τμήματος (από 28η Αυγούστου 2023 μέχρι 15η Σεπτεμβρίου 2023)

 

Δείτε εδώ