Υπηρεσία Δικαστών μηνός Ιανουαρίου 2022 (Ορθή Επανάληψη)

Η ορθή επανάληψη αφορά στην αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας, την 13η και 14η Ιανουαρίου 2022.

 

Δείτε εδώ