Υπ. αρ. 179/2023 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο αναστολής μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα από τη 4-10-2023 έως και την 11-10-2023

 

Δείτε εδώ