Σας ενημερώνουμε ότι η προεκφώνηση των Απαλλοτριώσεων   (ΑΠ)  Ειδικής Διαδικασίας  της Δικασίμου της  04ης -04-2023 , θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

 

- Για τις υποθέσεις ΑΠ, με αριθμό πινακίου από  1 έως και 17, από ώρα 09.00 π.μ. έως και 09.15 π.μ. στην αίθουσα ΔΙΚΑΣΤΩΝ