Η προεκφώνηση των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας (Διατροφές) κατά τη δικάσιμο της 16ης Σεπτεμβρίου 2022 θα γίνει στις 9:00, στο ισόγειο (ακροατήριο Μονομελούς).