Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά την 29η Ιουνίου 2022, σε αντικατάσταση της κ. Χαλκιαδάκη, θα είναι η κ. Ευθυμία Δανιά, στο γραφείο 4 του πρώτου ορόφου και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, η κ. Χαλκιαδάκη, σε αντικατάσταση της κ. Δανιά.