Ανακοίνωση ως προς τη λειτουργία του αρχείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί της οδού Ανωγείων αριθμός 48, την 5η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, αντί της Δευτέρας 4ης Ιουλίου 2022.

 

Δείτε εδώ