Υπ' αριθμ. 158/2022 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αύξηση του αριθμού των εφέσεων  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου)

 

Δείτε εδώ