Ανακοίνωση για την προεκφώνηση των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας (Απαλλοτριώσεις), κατά τη δικάσιμο της 14ης Ιουνίου 2022

 

Δείτε εδώ