Σας γνωρίζουμε ότι από 18-4-2022 έως 29-4-2022 η εξυπηρέτηση στα  Αρχεία του Πρωτοδικείου καθώς επίσης η κατάθεση Διαταγών Πληρωμής και αιτήσεων Νομικής Βοήθειας θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και με αποδοχή των αιτημάτων από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

 

Εκ της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου