Ανακοίνωση για την καταστροφή του αρχείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Γενικού Αρχείου - Τμήμα Ποινικού Αρχείου) και Πρόσκληση για παραλαβή εγγράφων

 

Δείτε εδώ