Πράξη για τον Επαναπροσδιορισμό "Οίκοθεν" των υποθέσεων Οικογ. Δικαίου, Κτηματολογίου της δικασίμου της 25/1/2022 και των υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου της 28/1/2022 που αποσύρθηκαν

 

Δειτε εδω