Ανακοίνωση για την προεκφώνηση των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας (Ανακοπές), κατά τη δικάσιμο της 19ης Ιανουαρίου 2022, λόγω έξαρσης COVID-19

 

Δείτε εδώ