Ανακοίνωση για την προεκφώνηση των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας (Αυτοκίνητα & Μισθώσεις), κατά τη δικάσιμο της 18ης Ιανουαρίου 2022, λόγω έξαρσης COVID-19

 

Δείτε εδώ