Σας ενημερώνουμε ότι η προεκφώνηση των υποθέσεων Απαλλοτριώσεων (ΑΠ), της δικασίμου της  11ης Ιανουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

Απαλλοτριώσεις (ΑΠ):

 

  • Για τις υποθέσεις ΑΠ, με αριθμό πινακίου από 01 έως και 10, από ώρα 09.00 π.μ. έως και 09.10 π.μ., στην αίθουσα Δικαστών,

 

  • Για τις υποθέσεις ΑΠ, με αριθμό πινακίου από 11 έως και 20, από ώρα 09.10 π.μ. έως και 09.20 π.μ., στην αίθουσα Δικαστών και

 

  • Για τις υποθέσεις ΑΠ, με αριθμό πινακίου από 21 έως και 27, από ώρα 09.20 π.μ. έως και 09.30 π.μ., στην αίθουσα Δικαστών.