Λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και μέχρι επίτευξης της ομαλής λειτουργίας των Πολιτικών τμημάτων εδρών (Τακτική και Ειδική Διαδικασία), που προέκυψε από την αποχώρηση για συνταξιοδότηση υπαλλήλων, από 01-11-2021, το ωράριο για την εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων θα περιοριστεί από 10:00 έως 13:00.

 

Εκ της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου