Υπ' αριθμ. 89/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αναστολή Λειτουργίας από 19-04-2021 έως 26-04-2021 σε συνέχεια της 80/2021 Πράξης)

 

Δείτε εδώ