Υπ' αριθμ. 43/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Σε συνέχεια της 37/2021 Αναστολή λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου έως την 01-03-2021 και ώρα 06:00)
 
Δείτε εδώ