Υπ' αριθμ. 34/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αναστολή λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου 06-02-2021 και ώρα 06:00 έως 15-02-2021 και ώρα 06:00)
 
Δείτε εδώ