Uncategorised

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014 και τον νόμο 4596/2019.

Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Οι διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24) για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά για τους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως:

 1. Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης E1 των τριών τελευταίων ετών, ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.
 2. Αντίγραφα δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως Ε9 των τριών τελευταίων ετών.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών τελευταίων ετών.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου)
 5. Κάρτα ανεργίας (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 6. Κατηγορητήριο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά 09.00-12.00 στο γραφείο ασφαλιστικών μέτρων (Γραφείο 14, 1ος όροφος Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 306669, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

 

Αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών νομικής βοήθειας

Η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΔΙΚ και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις.

Παρατίθενται κατωτέρω προδιατυπωμένα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση Πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 27.

Αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί η αίτηση, θα μπορεί να κατατίθενται με φυσική παρουσία στην Αβέρωφ ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., συνοδευόμενη από την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr, για την ορθότητα των στοιχείων και την αιτία χρήσης του Πιστοποιητικού.

Οι αιτήσεις που αφορούν έκδοση Πιστοποιητικών Σωματείων θα κατατίθενται στο Δικαστικό Μέγαρο στο γραφείο 16 με φυσική παρουσία ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., συνοδευόμενη από την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr, για την ορθότητα των στοιχείων και την αιτία χρήσης του Πιστοποιητικού.

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Έντυπα Αιτήσεων:

 1. Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

α. Φυσικά Πρόσωπα

β. Νομικά Πρόσωπα

γ. Σωματεία και Συνεταιρισμοί

- Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/συνεταιρισμών και λόγω της νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/συνεταιρισμού, τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (σωματεία), όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (συνεταιρισμοί).

- Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί φυσικών προσώπων περιλαμβάνει πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί: πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, ειδικής διαχείρισης, έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.

- Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί νομικών προσώπων περιλαμβάνει πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί: πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης-ειδικής διαχείρισης, σχέδιο αναδιοργάνωσης, λύσεως*, έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων, διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

- Σημειώνεται ότι στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου, δε βεβαιώνεται από το εν λόγω Πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) Πιστοποιητικό Μεταβολών.

- Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο, όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

 

 1. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη Δικαστικής Συμπαράστασης
 2. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
 3. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
 4. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη προσβολής διαθήκης
 5. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομίας
 6. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης
 7. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη λύσεως γάμου
 8. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αφαίρεσης επιμέλειας τέκνων

 

Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης (Τ.Κ. 712 01).

Στον παρακάτω χάρτη εμφανίζεται η ακριβής τοποθεσία του Πρωτοδικείου.